ESG: En ny standard for ansvarlig investering

22 november 2023 Eivind Øi

editorial

Å investere handler ikke bare om å maksimere fortjeneste til enhver tid, men også om å ha en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Målet er å bedre forstå selskapenes totale avkastning for samfunnet, og ikke bare deres finansielle avkastning. ESG, eller «Environmental, Social, and Governance,» er et kraftig verktøy som er i ferd med å bli standarden for ansvarlig investering for framtiden.

Hva er ESG?

ESG er et sett med standarder som benyttes for å måle et selskaps påvirkning på miljøet (E), sosiale forhold (S) og selskapsstyring (G). Miljøfaktorer kan inkludere hvordan selskapet påvirker klimaendringer, naturresurser og biologisk mangfold. Sosiale faktorer vurderer selskapets behandling av ansatte, kunder og lokalsamfunnet. Governance vurderer hvordan et selskap styres, som selskapets skattepraksis, lederskap og eierstrukturer. De som investerer basert på ESG-faktorer, tror at slike forhold kan ha en direkte innvirkning på et selskaps finansielle resultater.

Hvorfor er ESG viktig?

ESG gir investorer en større forståelse av risiko og muligheter som kan påvirke et selskaps langsiktige suksess. Det hjelper investorer å identifisere bedrifter som er godt ledet, etisk og mer sannsynlig å være lønnsomme på lang sikt. I tillegg er det økende bevis for at ESG-faktorer, når de integreres i investeringsbeslutninger, kan gi bedre langsiktige avkastninger. En studie av University of Oxford fant at 80% av gjennomgående studier viser at gode ESG-standarder reduserer selskapets kostnadskapital, og 88% viste at sterke ESG-praksis resulterte i bedre operasjonell ytelse.

GSS

Hvordan kan bedrifter bli mer ESG-vennlige?

Det første steget for å bli mer ESG-vennlig er å få en bedre forståelse av hvordan selskapets aktiviteter påvirker omverdenen. Det kan omfatte en gjennomgang av selskapets miljøpåvirkning, dets forhold til sine ansatte og samfunnet, samt hvordan det styres. Bedrifter kan også være proaktive ved å implementere bærekraftsmål i sin strategi og rapportere om fremdriften mot disse målene. For å oppnå dette kan de dra nytte av de mange verktøyene og ressursene tilgjengelig, som bærekraftsstandarder, industriinitiativ og spesialisert programvare.

En slik tjenesteleverandør som tilbyr programvare for å effektivt administrere og redusere bedrifters karbonavtrykk gjennom mer effektiv kjøretøystyring er ABAX. Ved å bruke deres løsning, kan bedrifter dra nytte av gevinster knyttet til ESG ved å redusere deres miljøpåvirkning, spare penger og forbedre sin sosiale aksept. Du kan finne mer om deres tjenester ved å besøke https://www.abax.com/no. ESG er mer enn bare en trend – det er en bevegelse mot en mer bærekraftig og ansvarlig måte å drive virksomhet på, og det kommer til å bli den nye normalen de kommende årene. Hvis du vil være en del av denne forandringen, er det nå tid til å begynne å integrere ESG-prinsipper i dine investeringsstrategier og forretningspraksis.

Flere nyheter